Ulkoportaiden suunnittelu on vaativa tehtävä!

Ulkoportaiden suunnittelussa on otettava huomioon monta asiaa. Keskeiset käsitteet ovat nousu, etenemä, kulma ja rinteen pituus sekä rinteen korkeus. Näiden avulla pystytään suunnittelemaan ulkoportaiden rakenne. Käsitteet on havainnollistettu alla olevassa kuvassa.
.
Ulkoportaiden suunnittelussa keskeiset käsitteet nousu, etenemä, kulma ja rinteen pituus sekä rinteen korkeus on havainnollistettu kuvassa.

Ulkoportaiden suunnittelussa keskeiset käsitteet nousu, etenemä, kulma ja rinteen pituus sekä rinteen korkeus on havainnollistettu kuvassa.

Ohjeiden noudattaminen

Ulkoportaiden nousun ja etenemän tulee olla oikeassa suhteessa jotta portaiden käyttö on luontevaa. Tämän ilmaisee ”suhdeluku”. Sen olisi oltava välillä 600-660. Ulkoportaissa luvun tulisi olla alle 660. PihaPorras voidaan säätää siten, että se noudattaa tätä ohjetta. Tarvittaessa PihaPorras voidaan säätää myös muihin asentoihin.

Suomen Rakennusmääräyksiä ja ohjeita suositellaan noudatettavan PihaPorrasta ja kaikkia ulkoportaita asennettaessa. Ohje koskee rakennusta ja siihen liittyviä. Piha voidaan ilmeisesti lukea siihen kuuluvaksi. Piha-alueen ulkopuolella olevat alueet eivät kuulu ohjeen piiriin (F2 Suomen rakentamismääräyskokoelma, Rakennuksen käyttöturvallisuus, Määräykset ja ohjeet 2001 § 2.1.2). Luontoon sijoitettuja ulkoportaita ohje ei koske – usein tarvitaan rinteeseen istuvia ulkoportaita.
.

Esimerkki suunnittelutaulukon käytöstä

Alla olevassa taulukossa on paljon lukuja. Yleisin kysymys ulkoportaiden mitoituksessa kuuluu ”Kuinka monta askelmaa pitää tehdä kun rinteen korkeus on x cm TAI rinteen pituus on y cm?”
Taulukosta nähdään nopeasti vihreää väriä katsomalla, että

  • rinteen korkeuden ollessa 60 cm, voidaan valita 5 tai 6 askelmaiset ulkoportaat.
  • rinteen ollessa 100 cm korkea, tarvitaan 8, 9 tai 10 askelmaiset ulkoportaat, jotta suhdeluku on sopiva.
  • Loiva PihaPorras malli jossa on 6 askelmaa, sopii 60-80 cm korkeisiin rinteisiin.
  • Loiva PihaPorras malli jossa on 8 askelmaa, sopii 80-100 cm korkeisiin rinteisiin.

.

Esimerkki: Loivien ulkoportaiden valinta 60 – 100 cm korkeaan rinteeseen.

Esimerkki: Loivien ulkoportaiden valinta 60 – 100 cm korkeaan rinteeseen.

Jos PihaPortaan malli olisi ”Jyrkkä”, silloin luvut ovat erilaisia. Sivun oikeassa reunassa olevassa vallikossa on linkit neljään eri taulukkoon. Niistä yleisimmin käytetty on ”Jyrkät ulkoportaat”. Siinä askelmien syvyys ei ole suuri, suunnilleen 30 cm. Loivien ulkoportaiden askelman syvyys on suurempi, n. 37 – 43 cm ja kyseinen malli toimii parhaiten hyvin loivilla rinteillä. Kaksi muuta taulukkoa esittää erikoisempia (jyrkempiä) ratkaisuja. Tässä linkit kyseisille sivuille:

Jyrkät ulkoportaat mitoitusohje
Loivat ulkoportaat mitoitusohje
Ulkoportaat, jyrkempi rinne mitoitusohje
Ulkoportaat, jyrkin rinne mitoitusohje